Díszpolgár lesz Vág néhai szeretett plébánosa

Vág - Posztumusz díszpolgárrá avatják Vágon Vaszari Ferenc címzetes prépostot, aki 1994-ig, 35 éven át volt a község plébánosa. Közösséget épített a faluban, jó szívvel emlékeznek rá.
Posztumusz díszpolgárrá avatják a község egykori plébánosát Vágon. Néhai Vaszari Ferenc címzetes prépost több évtizedes egyházi és közösségi munkáját ismerte el a címet odaítélő helyi képviselő-testület. A díszpolgári oklevelet és plakettet az atya rokonai az augusztus 17-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor kezdődő ünnepi szentmisén veszik át.

diszpolgar

Posztumusz díszpolgárrá avatják a község egykori plébánosát Vágon. Néhai Vaszari Ferenc címzetes prépost több évtizedes egyházi és közösségi munkáját ismerte el a címet odaítélő helyi képviselő-testület. A díszpolgári oklevelet és plakettet az atya rokonai az
augusztus 17-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor kezdődő ünnepi szentmisén veszik át.

Vaszari Ferenc 1959-től 1994-ig volt Vág lelkipásztora. 1944. március 25-én szentelték pappá Győrben, újmiséje szülőfalujában, Écsen volt. Pályáját Szilban kezdte káplánként, majd Vágra került 1959-ben. Éveken keresztül látta el a szomszédos településeken, Rábasebesen és Egyházaskeszőn is a plébánosi teendőket. Működése alatt kezdődött a templom külső és belső felújítása, az orgona és a harang villamosítása. Ezüstmiséjét 1969-ben, aranymiséjét 1994-ben mondta Vágon.
A település képviselő-testületének tagjai – a helyiek egyetértését élvezve – úgy vélték: több évtizedes munkájával Vaszari atya kiérdemelte, hogy díszpolgára legyen a településnek. Harmincöt esztendeje alatt közösséget épített Vágon. Felkarolta a gyerekeket, támogatta az időseket, bárki fordulhatott hozzá kéréssel, az meghallgatásra talált.
vaszari ferenc

Vaszari Ferenc atyára ma is jó szívvel gondolnak a vágiak. Díszpolgárrá avatják.

A helyiek szerették, most is jó szívvel gondolnak rá. Beszélik, hogy még a környékbeli községekből is átjártak hozzá gyónni a hívek.


Lelkesen szervezte a rendezvényeket és a hálás vágiak most „hivatalosan", a díszpolgári cím adományozásával is kifejezik szeretetüket és megbecsülésüket Vaszari atya iránt.

 

Az ünnepi műsor:

 

Pálfi Imre szentmisén elhangzott ünnepi köszöntője:

 

Tisztelt Honfitársaim, emlékező és ünneplő közönség!

 

A mai napon emlékezni és főt hajtani jöttünk össze a vági templomba néhai Vaszary Ferenc címzetes prépost úr díszpolgári címének odaítélése kapcsán.

A templomban jelenlévők nagy részének nem kell őt külön bemutatni, hiszen az itt jelenlévő korosztállyal szerves összetartozásban volt, életének része volt.

Honnét is indult el az a pálya, s milyen jelentős állomásai voltak? Az életút Szent Márton hegyének szomszédságából Écsről indult el 1919-ben. Papszentelése Győrben volt 1944. március 25-én. Új miséjét 1944. március 26-án Écsen mondta el.

A papi pálya következő állomásai először Szil, majd Győrasszonyfa. 1959-től Vág lelkipásztora. Ezüstmiséjét 1969-ben, aranymiséjét 1944-ben mondta el Vágon és Écsen egyaránt.

Ezek a legfontosabb mérföldkövek, de az igazi munka, a harc, a küzdelem ezen hosszú évtizedeken keresztül volt.

36 éven át 1959-től 1995-ig szolgálta Vág község lakóit. Ha végignézzük a vági plébánosok  névsorát egyetlen plébános előzi meg az itt eltöltött évek számát tekintve.

Ki volt Vaszary Ferenc prépost úr?

Igazában ő volt az utolsó köztünk lakó, velünk kelő, velünk fekvő pásztora Krisztus nyájának.

Legszebb jellemvonásai közé tartozott a pásztorok szelídsége és a puritán egyszerűség, a mindenkivel közvetlen kapcsolat és a kedélyes hangulat.

Papi szolgálatának nagy része arra a politikai, ideológiai időszakra esett, mikor a legnehezebb volt  megőrizni nyáját azoktól a vadhajtásoktól, mik lépten nyomon érték.

A legnagyobb szorongatások közepette is megtalálta mindig azt az utat, mi a közösség számára a lehető legjobb volt.

1969-ben az ezüstmiséje alkalmából abban a szerencsében részesülhettem, hogy verssel köszönthettem az Atyát és a kis szentképet azóta is őrzöm hátoldalán a felirat:

„ Hogy szolgálatodra meghívtál Istennek legyen hála

  Hogy szolgálatodban megtartottál Istennek legyen hála.”

Igen, szolgálat volt az övé a legnemesebb értelemben. Az egyházi hierarchiában elért magas titulusa ellenére ő mindvégig PLÉBÁNOS ATYA maradt a vági híveknek, kinek ajtaja mindig nyitva állt mindenki előtt.

Emlékét a vágiak mélyen a szívükben őrzik, s boldogok, hogy emléke méltó elismerésben részesül.

                        Köszönöm